Jak wybrać ekipę remontowo - budowlaną?

Czynniki, od których zależy, ile wydamy na remont:

Nie można za wszelką cenę oszczędzać na robociźnie (tanio nie zawsze oznacza dobrze). Wynajęcie taniego fachowca, którego pracę trzeba będzie poprawiać podniesie koszt remontu.Jeśli zainwestujemy w droższe, ale lepsze jakościowo materiały koszty okażą się wyższe, ale po wykonanych pracach nie będziemy zawiedzeni. Naszym podstawowym warunkiem powinna być wysoka jakość prac remontowo-budowlanych. Nie należy uruchamiać środków przed zakończeniem poszczególnych etapów prac. Po każdym etapie trzeba sprawdzać jakość wykonanych prac i od razy egzekwować wszelkie poprawki, przestrzegać terminów poszczególnych etapów.

Zamawiając usługę całościową czyli robociznę wraz z materiałem nie ponosi się 22% kosztu związanego z podatkiem od towarów i usług – dopłaca się tylko 7% Vat za samą usługę

Firmy wykonujące remonty mają ponadto przy zakupie materiałów upusty w hurtowniach.

Jeśli zdecydujemy się na wybór kilku firm tzn. osobno będzie wykonywane malowanie, układanie płytek, montaż paneli itp. musimy liczyć się z większymi nakładami finansowymi.

Jeśli chodzi o prace specjalistyczne np. wykonanie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania czy wodno-kanalizacyjnej lepiej wybrać wyspecjalizowaną w danej dziedzinie firmę.

remonty w krakowie oraz warszawie - ekipa budowlana

Najważniejsze:

 1. Kilkuletnie doświadczenie
 2. Kwalifikacje
 3. Posiadanie wizytówki np. strony internetowej
 4. posiadanie cennika
 5. wykonywać bezpłatnie kosztorys
 6. zdjęcia z przeprowadzonych robót
 7. terminowość
 8. utrzymywanie porządku wraz z wywozem gruzu i śmieci
 9. posiadanie własnego profesjonalnego sprzętu
 10. własny transport
 11. wystawianie faktur, rachunków
 12. podpisywanie umów
 13. udzielanie gwarancji na wykonane prace
 14. rzetelna firma nie będzie ustalać cen robocizny telefonicznie (konieczne jest oglądnięcie miejsca remontu)
 15. doradztwo jeśli chodzi o dobór materiałów
 16. posiada osobę odpowiedzialną za całościowy nadzór np. kierownika, brygadzistę, majstra
 17. nie bierze z góry zaliczek

Należy sprawdzić:

Jedną z najistotniejszych spraw jest gruntowne rozważenie wszystkich kwestii związanych z projektowanym remontem. Nie można zabierać się do remontu na zasadzie całkowitej „improwizacji”. Jeśli będziemy robić wszystko na ostatnią chwilę remont niewątpliwie będzie się przeciągał. Określając wcześniej dokładny zakres i plan działań nie będziemy tracić czasu na wielokrotne wyjazdy do sklepu w poszukiwaniu potrzebnych rzeczy czy po zakupy.

Na początku trzeba zaplanować to co chcemy zmienić m.in. układ włączników i gniazdek elektrycznych, kolory ścian, ustawienie sprzętów np. kuchenki, miejsca armatury sanitarnej, rodzaj podłogi. Koniecznie należy umówić się na miejscu z wybranym fachowcem bądź przedstawicielem firmy remontowej. Podczas pierwszego spotkania z wykonawcą powinno się omówić własne oczekiwania, co do zamierzonego efektu końcowego. Natomiast on sam winien nam uzmysłowić, czy coś oprócz tego, co chcemy zrobić trzeba jeszcze dodatkowo wykonać.

Wiele sytuacji konfliktowych i nieporozumień wynika z faktu niedokładnego przemyślenia przez zlecającego ewentualnych trudności i przeszkód, ponieważ każdy remont wiąże się z mniejszymi czy większymi problemami, które często nie są łatwe do rozwiązania. Bardzo ułatwi to negocjacje z firmą wykonującą prace remontowe i pozwoli określić przybliżony koszt realizacji zlecenia. Równe ważne jest branie pod uwagę własnych możliwości finansowych, aby nie przekroczyć ustalonej granicy. Może się okazać, że z niektórych zamiarów trzeba będzie zrezygnować, a inne zmienić. Warto wcześniej poszukać wykonawcy, ponieważ na rynku brakuje fachowców.

Prawdziwy fachowiec wykona bez problemu bezpłatnie kosztorys.

Ważna w umowie:

 1. Dane stron tj. zamawiającego usługę i wykonawcy
 2. Wynagrodzenie
 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia robót remontowych
 4. Wyszczególniony zakres wszystkich prac
 5. Dołączony kosztorys lub oferta cenowa
 6. Podana długość gwarancji
 7. Zapis dotyczący wyłączenia z obowiązku gwarancji usterek powstałych wskutek normalnego użytkowania
 8. Odpowiedzialność za przekroczenie terminu zakończenia prac z wyjątkiem wystąpienia wydarzeń uważanych za tzw. siłę wyższą, zmiany zakresu prac przez zlecającego, obowiązku wykonania prac, których nie można było wcześniej przewidzieć np. przy montażu nowej podłogi po zerwaniu starej okaże się, że trzeba zrobić nową wylewkę lub po skuciu płytek należy wymienić instalacje wodną.
 9. Sposób płatności – na koniec, czy też, co jest ostatnio coraz częściej stosowane w celu ochrony zamawiającego i wykonawcy płatność etapami.
 10. Ten sposób rozliczania pozwala zamawiającemu śledzić na bieżąco postępy prac i jeśli zachodzi taka konieczność wstrzymać płatność za dany etap do momentu przyjęcia zleconych prac. Natomiast wykonawca wie, że postępy prac będą weryfikowane i wobec tego stara się na każdym etapie pracy, aby był przyjęty bez konieczności robienie poprawek.
 11. Jeśli zdecydujemy się na dokonanie płatności po zakończeniu prac należy ustalić termin odbioru remontu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek należy wyznaczyć termin ich usunięcia i datę kolejnego odbioru.

Idealne byłoby rozwiązanie, w którym właściciel po ustaleniu wszystkich detali mógłby wyjechać i wrócić do gotowego, czystego mieszkania. Nie jest to nierealne, jednak wiąże się to z obdarzeniem zaufaniem ekipy remontowej, a także dużo wyższym kosztem samego remontu. Zaufanie, pragnę jednak nadmienić obustronne jest jedną z najważniejszych kwestii przy wykonywaniu remontów. Chociaż bardzo trudno o nie słysząc historie o niechlujnych, niedokładnych, nieuczciwych i często nietrzeźwych robotnikach. Jednak obecnie jest to skala nieporównanie mniejsza niż jeszcze 5 lat temu.

Najlepiej jest, jeśli w firmie jest ktoś nadzorujący wszystkie prace przykładowo: majster, brygadzista bądź kierownik. Ma być to osoba posiadająca takie cechy charakteru jak: komunikatywność, rzeczowość, pomysłowość, sumienność, rzetelność, fachowość, życzliwość, uprzejmość oraz miły sposób bycia.